Aether dan Bukti Bumi Pusat Alam Semesta

Sirius Canis As-Syira 06 Aug 2019 47

Pada tahun 1913, George Sagnac, seorang ahli fisika dari Perancis, melakukan percobaan untuk membuktikan keberadaaan Aether...

Siklus Gerhana dan Supermoon

Sirius Canis As-Syira 21 Jul 2019 45

Memahami Perhitungan Prediksi Gerhana..

HAKIKAT DAN FUNGSI SASTRA | SELAYANG PANDANG

Adam Troy Effendy 03 Jun 2018 181

Banyak yang memandang sebelah mata pada sastra dan 'orang sastra'. Padahal sastra terbukti bisa dan pernah mengubah sejarah. Tidak percaya?..

MERASAKAN YANG TIADA RASA

Ilmu Tauhid 31 May 2018 130

"Allâhﷻ itu tiada rasa-rasa." -Alm. K.H. Undang Sirad | Laysa kamiṡlihi syai`un (Q.S. Asy-Syura [42]:11)...

Test...!!!

Yudhi Firman 30 Apr 2018 153

Cerdits Pusaka Madinah Tauhid Hakiki..

Ilmu Kealaman Terbatas

Nukes 29 Apr 2018 210

Banyak orang yang mencibir keyakinan dalam sebuah agama - termasuk kekuatan dalam doa - dengan mengukurnya menggunakan ilmu kasat mata seperti ilmu-ilmu ekonomi, fisika atau kealaman yang lain. Mereka tidak membacanya de..

Hikmah dan Kurva Hidup

Nukes 28 Apr 2018 176

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” [Ar-Ra’d/13:11]..

KEBENARAN TENTANG RUKUN QALBI DAN QIYAM DALAM..

Pusaka Madinah 28 Apr 2018 182

[Fardu `ain]: Yang wajib diketahui oleh muslim laki-laki dan muslim perempuan yang sudah balig...

PENCIPTAAN ADAM DAN RAHASIA HUSNUL KHATIMAH

Pusaka Madinah 28 Apr 2018 190

[Seri Fardu `ain]: Yang wajib diketahui muslim laki-laki dan muslim perempuan yang sudah balig...

Menyederhanakan Masalah

Nukes 02 Apr 2018 475

Kehidupan akhir zaman sudah semakin kompleks yang memunculkan permasalahan yang kompleks pula. Maka marilah kita terbiasa menyederhanakan masalah dengan mengawalinya melalui penyederhanaan bahasa komunikasi...